Lodz

Warsztaty z poetą Rafałem Gawinem: Wpływ współczesnych migracji na to, jak postrzegamy “dom”

click here for English

Czwartek, 13 lipca 2017, 18:00 – 20:00
Dom Literatury w Łodzi, ul. Roosevelta 17, 90-056 Łódź
Prowadzenie: Joanna Kosmalska i Rafał Gawin; Dom Literatury, King’s College London, Uniwersytet Łódzki

Zapraszamy na warsztaty literackie organizowane przez Dom Literatury w Łodzi, King’s College London i Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego, które są częścią projektu Talking Transformations.

A poster made by participants of the workshop. Photograph by Joanna Kosmalska.

Chcielibyśmy w szerszym gronie podyskutować, jak zmienia się wyobrażenie tego, czym jest dla nas „dom” w czasach, gdy Europa nieodwracalnie ulega zmianie pod wpływem migracji na niesłychaną skalę. Ponieważ koncepcja domu jest konstruktem językowym, pragniemy najpierw przyjrzeć się jej w relacji do mowy ojczystej, obcej i tłumaczonej, przełożonej zarówno na inny język, jak i na inne medium, np. obraz, film, itp. Następnie poprzez serię krótkich praktycznych ćwiczeń, zagłębimy się w analizę, jak pojęcie domu nabiera nowych znaczeń w zależności od kontekstu. Inaczej go bowiem definiujemy w kontekście emocjonalnym, kulturowym czy językowym. Potem przyjdzie czas na pytanie, jak postrzeganie „domu” zmienia się pod wpływem migracji tych wewnątrz i tych spoza Europy. Spotkanie zakończy sesja twórczego pisania, podczas której wnioski włożymy w poetyckie ramy po to, by wysłać je na „artystyczną emigrację”.

Na podstawie materiałów, które powstaną w czasie warsztatów, poeta Rafał Gawin skomponuje wiersz. Utwór ten zostanie przetłumaczony najpierw na angielski i na rumuński, później z rumuńskiego na angielski, aż w końcu z angielskiego ponownie na polski przez polskich pisarzy, którzy obecnie mieszkają w Wielkiej Brytanii. W międzyczasie wiersz Rafała zostanie też „przełożony” na film przez artystkę Zuzannę Janin. Powstałe w ten sposób utwory artystyczne będą promowane na międzynarodowych festiwalach, warsztatach i stronie internetowej projektu, a następnie zebrane i opublikowane w formie książki.

Warsztaty, na które serdecznie Was zapraszamy, są podwalinami tego niebanalnego przedsięwzięcia.